Wetenschappen

Unesco heeft een uitgebreid wetenschappelijk mandaat met wereldwijde impact. De Organisatie is zowel actief op het terrein van de natuurwetenschappen en de technische wetenschappen als op het domein van de sociale wetenschappen en de menswetenschappen.

Natuurwetenschappen

Binnen het systeem van de Verenigde Naties heeft Unesco een uniek mandaat in de domeinen van de natuurwetenschappen en heeft zij de opdracht de wetenschappelijke samenwerking over grenzen en disciplines heen uitdrukkelijk te bevorderen. Die samenwerking draagt bij tot oplossingen voor mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering en armoede, die noodzakelijk zijn voor de vredesopbouw.

Lees verder >

Sociale en Menswetenschappen

Met haar inzet voor sociale en menswetenschappen streeft Unesco ernaar onderling begrip en duurzame vrede te bevorderen in een rechtvaardige samenleving. Unesco zet zich onder meer in voor interculturele dialoog, sociale transformatie, democratie en mondiaal burgerschap.

Lees verder >