De Unesco Commissies

Elk land dat lid is van Unesco is verplicht een Nationale Unesco Commissie op te richten. Die Commissie bestaat uit deskundigen op de vier werkterreinen van Unesco: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. Vanwege zijn federale staatsstructuur heeft België twee Unesco-commissies: de Vlaamse Unesco Commissie en de Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO.

Lees verder >

Partners