De Unesco Commissies

Elk land dat lid is van Unesco is verplicht een Nationale Unesco Commissie op te richten. Die Commissie bestaat uit deskundigen op de vier werkterreinen van Unesco: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. Vanwege zijn federale staatsstructuur heeft België twee Unesco-commissies: de Vlaamse Unesco Commissie en de Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO.

Tot op vandaag is Unesco de enige organisatie binnen de Verenigde Naties die werkt met een systeem van nationale commissies om zowel de intellectuele en professionele kringen als de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen bij de werkzaamheden van de Organisatie te betrekken. Wereldwijd zijn er bijna tweehonderd Nationale Unesco Commissies.

Op 12 februari 1949 is de Nationale Belgische Unesco Commissie opgericht. Zij viel onder de bevoegdheid van de Minister van Buitenlandse Zaken en kreeg een mandaat om de gouvernementele en niet-gouvernementele activiteiten met Unesco te coördineren. Deze nationale commissie is als zodanig niet meer actief in de Belgische federale staatsstructuur. Als gevolg van de verschillende staatshervormingen is het merendeel van de Unesco-domeinen de bevoegdheid geworden van de Gemeenschappen en de Gewesten. In België zijn er thans twee Unesco-commissies: de Vlaamse Unesco Commissie, opgericht in 2003, en de Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO, opgericht in 2007. Beide commissies streven naar een intense samenwerking en afstemming met elkaar.

Algemene taken en doelstellingen

De Unesco commissies in de lidstaten van de Organisatie vormen de nationale aanspreekpunten die Unesco kunnen helpen bij de oriëntering en de ontwikkeling van haar programma's. Een commissie in een lidstaat ondersteunt naast Unesco zelf, ook haar eigen regering met adviesverlening over alle Unesco-materies. Ten slotte kan een commissie zelf initiatieven nemen om de doelstellingen van Unesco in eigen land te helpen realiseren.

Op zoek naar meer informatie? Bekijk het Charter van de Nationale Unesco Commissies of de juridische teksten over de Nationale Unesco Commissies.