Unesco & erfgoedtermen for dummies

2018

Leeswijzer maakt duidelijk dat er meer is dan werelderfgoed op het gebied van Unesco en erfgoedbescherming.

Cultuur

Wanneer er over Unesco en erfgoed gesproken wordt, val de term 'werelderfgoed' al snel. Te snel. Want lang niet alle erfgoed met een Unesco-stempel is zogeheten werelderfgoed. Werelderfgoed is namelijk enkel van toepassing op plaatsgebonden sites zoals de Vlaamse begijnhoven. Daarnaast erkent Unesco echter ook nog immaterieel cultureel erfgoed zoals Aalst Carnaval en documentair erfgoed zoals de Leuvense universiteitsarchieven.

Om duidelijkheid te scheppen in de debatten en verwarring te vermijden, maakte de Vlaamse Unesco Commissie een leeswijzer: 'Unesco & erfgoedtermen for dummies'. Die maakt duidelijk rond welke vormen van erfgoed Unesco actief is en over welke instrumenten ze daarvoor beschikt. Ook een aantal begrippen uit het erfgoedjargon krijgen een heldere definitie.

De leeswijzer is een uitstekend hulpmiddel voor iedereen die met kennis van zaken wenst te communiceren over (Unesco en) erfgoed en voor wie zich wil verdiepen in de erfgoedwerking van Unesco.