Leerlingen ontdekken het belang van kwaliteitsvol onderwijs

2017

Vlaamse leerlingen verdiepen zich in kwaliteitsvol onderwijs voor een project met Palestijnse leeftijdgenoten.

Onderwijs

Naar aanleiding van de Internationale dag voor Solidariteit met de Palestijnse bevolking bezochten twee Vlaamse Unesco ASPnet-scholen op 29 november 2017 de UNRWA tentoonstelling 'Building the future: Teachers in Refugee Communities' in de Universiteitshallen van de KU Leuven. Deze scholen participeren aan het UNRWA programma 'My Voice My School', waarvoor minister-president Bourgeois 40 000 euro vrijmaakte. Begin oktober startten ze een project rond Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 (SDG4) voor kwaliteitsvol onderwijs met hun partnerscholen in Gaza en Syrië. Het eindresultaat zullen ze in januari 2018 aan elkaar voorstellen via een laatste Skype call.

Als coördinator van het UNESCO-ASP scholennet in Vlaanderen steunt de Vlaamse Unesco Commissie dit project actief. Inzetten op de realisatie van Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 (SDG4) in (post-)conflict landen is een prioriteit in het Beleids- en werkprogramma van de Vlaamse Unesco Commissie. Zodoende levert de Commissie een bijdrage tot Unesco’s leidende rol binnen de VN inzake Education 2030 en tot de algemene missie van Unesco voor duurzame vrede.

Recht op onderwijs

Om de leerlingen meer informatie te geven over onderwijs in crisissituaties organiseerde de Commissie een bezoek aan de UNRWA-tentoonstelling. Het departement Buitenlandse Zaken nodigde Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen uit om met de leerlingen te komen spreken over het recht op onderwijs. “Kwaliteitsvol onderwijs moet kinderen voorbereiden op wereldburgerschap en dat is precies de essentie van dit project. Het recht om je stem te laten horen is misschien het allerbelangrijkste kinderrecht van allemaal om effectief zaken in beweging te kunnen zetten,” aldus Vanobbergen.

Matthias Burchard, directeur van het Verbindingskantoor van het VN-Agentschap voor Hulp aan de Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNWRA) bij de EU te Brussel, gaf uitleg bij de dagelijkse werking van UNRWA. Op een vraag van de leerlingen of het 'My Voice My School'-programma volgens hem belangrijk is, antwoordde hij: “Projecten zoals 'My Voice My School' zijn bijzonder belangrijk voor jonge vluchtelingen die getroffen werden door conflicten en crisissituaties. Ze zorgen voor een gevoel van troost en normaliteit. Ze helpen om het isolement te doorbreken waarin velen van hen leven. En ze doorbreken fysieke en symbolische barrières door een virtuele brug van begrip te bouwen. UNWRA is de Vlaamse overheid dankbaar voor de steun aan dit project, bovenop de genereuze bijdrage aan onze kerntaken.”