Aan de slag met de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

2018

Hoe kan je vanuit de sectoren Cultuur en Media bijdragen aan duurzame ontwikkeling? Een website en een digitale brochure bieden inspiratie.

Cultuur Communicatie en Informatie

Het Pulse transitienetwerk voor cultuur, jeugd en media – dat zich richt op duurzaamheid bij de brede culturele sector – heeft een website en een digitale brochure gelanceerd rond de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, afgekort als SDG’s).

De 17 SDG's vormen de rode draad van de inspanningen van de Verenigde Naties om tegen 2030 te werken aan een betere leefwereld voor zoveel mogelijk mensen. Op basis van haar mandaat en expertise is Unesco nauw betrokken bij de uitvoering van 9 SDG's. De Organisatie is ook een groot pleitbezorger van het potentieel van cultuur bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Steeds meer mensen en instellingen, waaronder Pulse transitienetwerk, zijn ervan overtuigd dat we allemaal mee verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de SDG's. Dat we met zijn allen samen het verschil kunnen maken. Vanuit die overtuiging is de website opgezet als een digitale praktijkenbank met inspirerende voorbeelden uit de sectoren Cultuur en Media. Het is een dynamisch concept dat zal blijven aangroeien met nieuwe voorbeelden van projecten die scherpstellen op duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Voor de realisatie van het project werkte Puls transitienetwerk samen met Kunstenpunt, Faro, Socius, Werkplaats voor immaterieel erfgoed en Taal voor straks. De Vlaamse overheid en de Vlaamse Unesco Commissie boden financiële ondersteuning.